BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM
SYARAH AL-HIKAM Bahagian Tiga

 
 87: Orang Yang Mengenal Allah s.w.t  88: Harapan Dan Angan-angan
 89: Tujuan Orang Arifbillah  90-92: Qabadh Dan Basath
93 & 94: Hikmat Pada Pemberian Dan Penolakan 95: Alam Pada Zahirnya Dan Batinnya
96: Kemuliaan Yang kekal Abadi 97: Perjalanan Yang Hakiki
 98: Penolakan Allah s.w.t Lebih Baik Daripada Pemberian Makhluk 99-101: Amal, Taat Dan Balasan Allah s.w.t
102: Allah s.w.t Ditaati Kerana Sifat-sifat Ketuhanan-Nya 103 & 104: Pemberian dan Penolakan memperkenalkan Allah s.w.t
105 & 106: Jalan Kepada Allah s.w.t 107 & 108: Nikmat Penciptaan Dan Nikmat Susulan
109 & 110: Hamba Berhajat Kepada Tuhan 111: Uns (Jinak Hati Dengan Allah s.w.t)
112: Keizinan Meminta Tanda Akan Mendapat Kurnia 113: Orang Arif Berhajat Kepada Allah s.w.t
114: Nur Sifat Allah s.w.t Menerangi Rahsia hati 115 & 116: Takdir Adalah Ujian Allah s.w.t
117: Hawa Nafsu Dan Kesamaran jalan 118: Sifat Kewalian Ditutup Daripada Pandangan Umum
119: Perhatikan Kewajipan Bukan Permintaan 120: Zahir Bersyariat Dan Batin Beriman
121: Kekeramatan Bukan Jaminan Kesempurnaan 122: Pelihara Wirid Selama Ada hayat
123: Warid Dan Nur Ilahi 124: Sikap Orang Lalai Dan Orang Berakal
125: Abid Dan Zahid Yang Belum Mencapai Keteguhan Hati 126 & 127: Kerinduan Untuk Melihat Allah s.w.t

Syarah al-Hikam
LAMAN UTAMA